100000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 691 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 2MB
فایل راهنما: دارد
فریم ورک: MATLAB
بسته نصبی: ندارد
امکانات: فایل مقاله لاتین (2 مقاله) و فایل ورد (2 صفحه) و ام فایل متلب
تاریخ انتشار: 03 مه 2021
دسته بندی: ,

تبلیغات

پروژه مدل UNIQUAC-NRF برای محاسبه حلالیت گازهای اسیدی در حلال آبی آلکانول آمین با متلب

 

 

در اين تحقيق مدل ترموديناميكي UNIQUAC-NRF به صورت يك مدل غير الكتروليتي براي محاسبه تعادل هم زمان فازي – شيميايي سيستم الكتروليت آميني با فرضيه جفت يوني مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مدل از معادله پيتزر – دباي – هوكل براي بخش برد بلند و از معادله UNIQUAC-NRF براي بخش برد كوتاه استفاده شده است. اين مدل براي سيستم هاي آلكانول آميني + آب + گازهاي اسيدي در دماهاي متفاوت توسعه داده شده و پارامترهاي برهم كنش براي دو سيستم MDEA-H2O-CO2  و MDEA-H2O-H2S بهينه شده است. نتيجه هاي به دست آمده از اين مدل در مقايسه با داده هاي آزمايشگاهي خيلي خوب است.

 

در این مدلسازی معادلات ۵ تا۳۳ به منظور محاسبه‏ی غلظت MDEA و MDEAH+ و در نهایت محاسبه ی فاکتور لود برای CO2 و H2S استفاده شده است.

برای این منظور ایتدا در خطوط ۶ تا ۲۹ داده های خام مربوط به معادلات ۲۸ و ۲۹ قرار گرفته است.

سپس در خطوط ۷ تا ۵۱ به برازش داده های به دست آمده از مراجع [۱۴] و [۱۵] پرداخته شده است. برای این منظور از دستور nlinfit که در واقع مخفف NonLinearFit می باشد استفاده شده است.

داده های خام از جداول I و II و III مقاله [۱۵] و نمودارهای ۱ تا ۵ مقاله‏ی [۱۴] استخراج شده و در خطوط ۱۳ تا ۲۳ قرار گرفته اند.

 

بخشی از توضیحات گزارش

در خط ۷۶ و ۷۷ یک ماتریس ستونی از دما های مختلف با نام all_T که شامل دما های ۴۵۰ تا ۵۰۰ کلوین می باشند برای اجرای برنامه در دماهای مختلف در نظر گرفته شده است.

در خط ۷۸ حلقه ی for  اصلی برنامه که دما های ماتریس دما را میشمارد قرار دارد.

در بلوک for  بعدی در خط ۸۰ تا ۸۷  داده های مربوط به معادله ۲۹ استخراج شده اند.

در خط ۹۱  مقدار کسر سطحی به صورت مقادیری فرضی فرض شده اند که در ماتریس teta قرار دارند و مجموع آنها ۱ است.

در خط ۹۲  تا ۹۹ هم داده های مربوط به معادله ۲۸ به دست آمده اند.

بلوک for  مربوط به خطوط ۱۰۱ تا ۱۱۳ برای استخراج داده های معادله ۱۵ و ۱۶ (فاکتور غیر تصادفی) هستند.

در خطوط ۱۱۶ تا ۱۱۹ هم فرضیاتی منطقی برای ظرفیت یونی، کسر حجمی و پارامتر سطحی مواد انجام شده است.

در خطوط ۱۲۱ تا ۱۲۴ هم فشاز جزیی CO2 و H2S با استفاده از معادله ۸ و پیوست ۱۰ محاسبه شده اند.

در خطوط ۱۲۵ تا ۱۳۰ هم قدرت یونی از معادله ۲۷ محاسبه شده است.

بلوک های قرار گرفته در خطوط ۱۳۶ تا ۱۶۷ برای محاسبه ی ضرایب اکتیویته R و C از معادلات ۱۰ تا ۱۴ در نظر گرفته شده اند که در نهایت دو ماتریس gamaR, و gamaC که دوماتریس با دو سطر و سه ستون هستند به ما میدهد.

در خطوط ۱۶۸ تا ۱۷۸ هم نتایج ضرایب اکتیویته نمایش داده میشوند.

در خطوط ۱۸۰ تا ۱۸۳ اعدادی منطقی برای کاتیون‏ها و آنیون ها برای استفاده در معادله ۱۷ و محاسبه ی احتمال تشکیل فرض می شوند.

در خطوط ۱۸۴ تا ۱۸۷ اینمقادیر محاسبه و نمایش داده می شوند.

در خطوط ۱۸۸ تا ۱۹۵ مقادیر ضرایب اکتیویته کاتیون و آنیون ها محاسبه می شوند.

در خطوط ۱۹۶ تا ۲۰۱ هم فرضیاتی برای غلظت اولیه در نظر گرفته شده اند.

در خطوط ۲۰۲ تا ۲۱۱ هم غلظت ها محاسبه میشوند. و از معادلات ۳۳ و ۳۲ فاکتورهای لود محاسبه میشوند.

در خطوط ۲۱۷ تا ۲۳۲ هم مقادیر فوق در دو نمودار با استفاده از دستور subplot و loglog که محورها را لگاریتمی میکند؛ رسم می شوند.

در این نمودارها فاکتورهای لود بر حسب فشار جزیی رسم می شوند.

منابع:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/i200019a001

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie00032a016

و مقاله فارسی زیر

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=63332

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب