40000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 345 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 1MB
فایل راهنما: دارد
فریم ورک: MATLAB
بسته نصبی: ندارد
امکانات: ام فایل متلب و گزارش فارسی (2 صفحه)
تاریخ انتشار: 20 فوریه 2021
دسته بندی: ,

تبلیغات

پروژه متلب پخش بار نیوتن رافسون در شبکه ۵ باسه استاندارد

اطلاعات شبکه از اینترنت برداشته شده است، جهت اجرای پخشبار کافی است فایل mainرا اجرا کنید، همانطور که مشاهده میکنید فایل mainدارای ماتریسهای زیر است: -۱ماتریس باسها شامل شماره باسها، نوع باسها ( اسلک = ،۱کنترل = ۲و مصرف = ،)۰مقادیر اولیه ولتاژ، مقادیر اولیه فاز ولتاژ باسها، میزان توان اکتیو و راکتیو مصرفی در هر باس، میزان توان اکتیو و راکتیو تولیدی در هر باس، محدوده توان راکتیو تولیدی و اندازه خازن جبران کننده (در صورت نیاز). واحدها کاملا مشخص هستند. به عنوان مثال: توانهای مصرفی بر حسب مگاوات هستند، -۲ماتریس خطوط شامل گره ابتدا، گره انتها، مقاومت، راکتانس و نصف سوسپتانس خطوط بر حسب pu و tapترانسفورماتور (در صورت وجود، مشاهده میشود چون ترانسفورماتوری فرض نشده است پس برای همه خطوط عدد ۱اختصاص داده شده است).
همچنین در فایل
main

  • دستور lfybusتشکیل ماتریس ادمیتانس شبکه را انجام میدهد،
  • دستور lfnewtonپخشبار نیوتن-رافسون را اجرا میکند،
  • دستور busoutخروجی پخشبار را در پنجره Command Windowنمایش میدهد،
  • دستور lineflowشارش توان در هر یک از خطوط را نشان میدهد،

پس از اجرای برنامه ،mainخروجی پخشبار در صفحه Command Windowمشخص میباشد. به منظور اطمینان از درستی نتایج، شکل شبکه و نتایج پخشبار مربوطه، از یکی از کتابها برش داده شده و در این فایل ارائه شده است

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب