100000 تومان
افزودن به سبد خرید
1 فروش 1286 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 2MB
فایل راهنما: دارد
فریم ورک: MATLAB
بسته نصبی: ندارد
امکانات: فایل مقاله گزارش ورد (5 صفحه ) کد متلب (ام فایل)
تاریخ انتشار: 27 ژانویه 2019
دسته بندی: ,

تبلیغات

پروژه کنترل فازی پاندول معکوس

پروژه کنترل فازی پاندول معکوس با متلب | MATLAB

عنوان پروژه: کنترل فازی پاندول معکوس

توضیحات پروژه: فایل پی دی اف و مدل سیستم به پیوست ارسال شده است.برای تشکیل مدل موجود در فایل پی دی اف از بلوک های موجود در مدل باید استفاده شود. مدل نهایی باید عیناً مطابق با مدل و اطلاعات موجود در فایل پی دی اف باشد.

کنترلر برای تنظیم دو متغیر حالت زاویه و مکان افقی به صورت مجزا و با تنظیم قوانین فازی طراحی شده است. این قوانین به همراه توابع عضویت ورودی و خروجی در شکل مشخص شده اند. ورودی های مورد استفاده شامل خطا و مشتق آن می باشد. همچنین مقدار رفرنس برای زاویه صفر و برای مکان افقی آونگ یک در نظر گرفته شده است. توابع عضویت برای ورودی ها به صورت تابع گاوسی و در محدوده ۰ تا ۱ ورودی می گردد.

 

ك سيستم آونگ معكوس را در نظر بگيريد كه بر روي يك ارابه قرار دارد )شكل .(۱نيرويي كه به ارابه وارد ميشود سيگنال Uنام دارد و ورودي سيستم است. با اين نيرو ميتوانيم موقعيت ارابه و آونگ را كنترل كنيم. بنابراين موقعيت ارابه )سيگنال (Xو موقعيت آونگ )سيگنال (خروجي سيستم هستند. ميخواهيم كنترل كنندهاي فازي طراحي كنيم به طوري كه با تعيين سيگنال ) Uمقدار نيروي وارد بر ارابه(، موقعيت ارابه )سيگنال (Xو آونگ )سيگنال (را در مقادير مرجع ) Xrو (rنگه دارد. با فرض اين كه Xr = 1 mو r = 0 radميباشد )شكل ،(۳كنترل فازي را طراحي كنيد. سيگنال كنترلي Uبين -۱ و ۱ميباشد. 

راهنمايي: فايلي به ضميمه است كه مدل پاندول در آن در محيط سيمولينك Matlabشبيهسازي شده است )شكل .(۲در فايل سيمولينك انيميشني ايجاد ميشود كه موقعيت آونگ و ارابه را نشان ميدهد. از اين فايل براي شبيهسازيهاي خود استفاده كنيد و فقط كنترل كننده را در آن وارد سازيد. ورودي كنترل كننده ميتواند سيگنالهاي خطا، مشتق خطا و انتگرال خطا باشد. واضح است كه لازم نيست از تمام اين سيگنالها استفاده كنيد و انتخاب آنها اختياري است. خروجي كنترل كننده وارد بلوك اشباع شده و از آنجا وارد سيستم آونگ ميشود. همين مدل با كنترل كننده ديگري در محيط سيمولينك Matlabپيادهسازي شده است كه ميتوانيد با دستور زير آن را اجرا و توضيحات بيشتر را آنجا پيدا كنيد

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب