15000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 840 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 2MB
فایل راهنما: ندارد
بسته نصبی: ندارد
امکانات: شامل فایل pdf مقاله لاتین و فایل word ترجمه فارسی (28 صفحه)
تاریخ انتشار: 07 ژانویه 2019
دسته بندی: ,

تبلیغات

آنالیز تکنواکونومیکی سیستم های انرژی هیبریدی باد فتو ولتائیک مستقل با استفاده از متد های مختلف اندازه گیری کردن

چکیده

بهینه سازی اقتصادی و اندازه گیری کردن یک سیستم انرژی هیبرید بادی-فتو ولتائیک با ذخیره سازی باتری در این مقاله نشان داده می شود.یک متد اندازه گیری کردن مشابه اخیر می باشد که پارامتر طراحی بیشتری را به حساب می آورد ودر نظر می گیرد.بهینه سازی تکنو-اکنونیمیکی سیستم های انرژی مستقل بایستی شامل پارامتر های طراحی به دنبال آمده در زمان مشابهی باشند:میزان استقلال برای مثال،کسری از زمان برای آنچه که بار معین ومختص شده ای می تواند برآورد شود و هزینه ی سیستم .بدون یکی از اینها ،بهینه سازی و هزینه را ترکیب می کنند ،همچنین معرفی می شوند که استقلال سیستم و هزینه را ترکیب می کنند ،همچنین معرفی می شود که در پروسه ی بهینه سازی تکنو-اکنومیک استفاده شوند .اندازه گیری کردن یک سیستم هیبریدفتو ولتائیک بادی روی یک پایه و اساس سالانه نیازمند یک آنالیز جزئی پرتو افکنی سولاری و سرعت باد روی یک پایه و اساس ماهانه می باشد. این راج و متداول است که این چنین سیستم های قابل تجدیدی را برای بدترین ماه ،سایزبندی کرد.به هر حال ،این نشان داده می شود که سناریوهای بدترین ماه منجر به هزینه زیاد و سپس یک سیستم غیرمناسب و غیر بهینه بر حسب علم تکنو-اکنومیک می شوند.بنابراین،این مطرح می شود که راه حل های آلترناتیو را جستجو کند تا اینکه از سناریوی بدترین ماه استفاده کند.یک متد آلترناتیو در مقاله ی کنونی استفاده وبکار برده می شود. این یک منبع انرژی سوم (منبع معین و کمکی)که در سیستم به جای افزایش دادن سایزهای سخت افزار برای بدترین ماه بکاربرده می شود،مطرح می کند.این نشان داده می شود که این منجر به سیستم های بسیار مناسب تر و بهینه تر از لحاظ اقتصادی می گردد.

مقدمه

اندازه گیری کردن ،بهینه سازی سیستم های انرژی هیبریدی قابل تجدید مستقل ،پیچیده تر از آن چیزی است که برای سیستم های مجزا و منفرد می باشد.این پیچیدگی با استفاده از حداقل دو منبع مختلف از یکدیگر فراهم می شود.متد های مختلف اندازه گیری کردن می توانستندبرای رسیدن به یک سیستم انرژی هیبرید مستقل قابل تجدید بهینه از پارامترهای به دنبال آمده باشند:میزان استقلال ،برای مثال ،کسری از که بر آن بار ویژه و مختص شده ای می تواند برآورده شود وهزینه ی سیستم (که خود به خود،هزینه ی یونیت از الکتریسته تولید شده از سیستم می باشد.)ا زآنجایی که میزان استقلال پیش بینی شده از یک سیستم هیبرید مستقل ،یک ملاک و معیار مهمی از لحاظ بهینه سازی می سازد،هزینه ی سیستم ،فاکتور اداره کننده می باشد در حالیکه یک بودجه ی نامحدود در دسترس می باشد .بنابراین،ارتباط بین اتوزومی سیستم و هزینه بایستی به طور نزدیکی متناسب شود بنابراین یکک راه حل مناسب می تواند بدست آورده شود. برای سیستم های انرژی فتو ولتائیک-بادی مستقل،اندازه گیری کردن درست و صحیح همچنین بسیار مهم تشخیص داده می شود اگر سیستم قرار باشد که نیروی مناسب و رضات بخشی که در یک هزینه ی مناسب در دسترس می باشد،مهیا و فراهم کند.

مقاله ی کنونی ،توسعه و گسترش یک تکنیک اندازه گیری کردن کلی برای سیستم های انرژی هیبرید بادی-فتو ولتائیکبا ذخیره سازی باتری نشان دهد.تکنیک جدید ،یک شرح و توصیف توسعه یافته از متدهای مشابه موجود می باشد که یک پارامتر طراحی بیشتر را به حساب می آورند.مفاهیم جدید ،که هزینه واتوزومی سیستم را ترکیب می کنند،همچنین معرفی  می شوند تا در پروسه ی بهینه سازی اقتصادی استفاده شوند.اندازه گیری کردن یک سیستم هیبریدی فتو ولتائیک  بادی بر اساس و پایه ی سالانه نیازمند یک آنالیز خلاصه شده از پرتوافکنی سولاری و سرعت باد بر پایه و اساس ماهانه می شود.بسیاری از متدهای اندازه گیری کردن قبلی بر اساس سناریوی بدترین ماه برای فقط سیستم های فتو ولتائیکو سیستم های هیبریدفتو ولتائیک بادی توسعه و گسترش یافته اندبه هر حال ،از آنجا یی که محققانبه طور زیادی رابطه ی عملکرد(اجرا)-هزینه را نادیده می گیرند و روی اجرا و عملکرد سیستم به تنهایی تمرکز میکنند،سناریوهای بدترین ماه خارج از هزینه ی بهینه سازی قرار می گیرند.بنابراین این در مطالعه ی کنونی مطرح می شود که راه حل های آلترناتیو برای جلوگیری کردن از سیستم های غیر اپتیمی و نامناسب از لحاظ تکنواکنومیکی بایستی جستجو شوند تا برای بدترین ماه جستجوشوند.یک متد آلترناتیو در مقاله ی کنونی استفاده و به کار برده می شود. این یک منبع انرژی سوم را مطرح می کند که در سیستم به ای افزایش دادن سایزهای  فتو ولتائیکژنراتور بادی (WG)  به طور زیادی برای بدترین ماه بکار بده می شود.بر اساس متد آلترناتیو ،هزینه ی یونولیت از سیتم های سایزبندی شده با استفاده از متدهای مختلف به هزینه ی یونیت از الکتریسته تولید شده که با متد های مختلف محاسبه شده ،براساس فاکتورهای آنالیز کمکی بستگی دارد. این نشان داده می شود که راه حل آلترناتیو منجر به سیستم های اپتیموم و مناسب تر از  لحاظ اقتصادی نسبت به سناریو های بدترین ماه می گردد.

Techno –economic analysis of autonomous PV-wind hybrid energy systems using different sizing methods

Abstract

The sizing and techno-economic optimisation of an autonomous PV-wind hybrid energy system with battery storage is addressed in this article. A novel sizing method is introduced. It is a developed version of similar earlier sizing methods, taking into account a further design parameter. The techno-economic optimisation of autonomous energy systems should include the following design parameters at the same time: the level of autonomy, i.e. the fraction of time for which the specified load can be met, and the cost of the system. Without one of these, the techno-economic optimisation would be incomplete. New concepts, which combine the system autonomy and cost, are also introduced to be used in the techno-economic optimisation process. The sizing of a PV-wind hybrid system on a yearly basis requires a detailed analysis of the solar radiation and wind speed on a monthly basis. It is common to size such renewable systems for the worst month. It is, however, shown that the worst month scenarios lead to too costly and, therefore, non-optimal a system in terms of techno-economics. It is, therefore, suggested that alternative solutions be sought, rather than using the worst month scenario. An alternative method is applied in the present article. It suggests a third energy source (auxiliary source) be incorporated into the system instead of increasing the hardware sizes excessively for the worst month. It is shown that this leads to techno-economically more optimum systems.

لینک مقاله اصلی:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890402002236

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب