15000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 576 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 1MB
فایل راهنما: ندارد
بسته نصبی: ندارد
امکانات: شامل فایل pdf مقاله لاتین و فایل word ترجمه فارسی (30 صفحه)
تاریخ انتشار: 18 سپتامبر 2018
دسته بندی: ,

تبلیغات

کنترل توپولوژی مشارکتهای همراه باپیاده سازی برای بهبود طول عمر در شبکه های سنسوری بیسیم

چکیده(ABSTRACT)

الگوریتم های کنترل توپولوژی به هرنود دریک شبکه مولتی هاب بیسیم اجازه می دهند تابتوان انجام انتقالات و انتخاب مجموعه همسایگان مجاورکه مستقیما باانها ارتباط دارد راتنظیم کند ودرعین حال اهداف جهانی ازقبیل اتصال یاپوشش راحفظ کند.این به هرنود اجازه میدهدکه انرژی راحفظ کند وبه افزایش طول عمرشبکه کمک کند.دراین مقاله ما این سه موردرامد نظرقرارمیدهیم:

(۱) هم هزینه انرژی مکاتبه وارتباط هم مقدارانرژی موجودوقابل دسترس درهرنود.

(۲) شرایط واقع نگرانه میزان متغیرمصرف انرژی درنودهای متفاوت .

(۳) این حقیقت که مشارکت بین نودهارامیتوان برای توسعه طول عمرشبکه مورداستفاده قرارداد.

این مقاله  یک الگوریتم  کنترل توپولوژی جدیدبه نام CTCA رامعرفی می کند.براساس یک روش تئوریک که مسئله به حداکثررساندن طول عمرشبکه در درون یک بازی راترسیم می کند ماوجود یک موازنه  NASH رابرای بازی اثبات می کنیم.نتایج شبیه سازی  به مانشان میدهند که الگوریتم  CTCA عمریک شبکه رو تابیش از۵۰درصد درمقایسه باالگوریتم های دیگر توسعه می دهد.ما همچنین عملکرد یک الگوریتم توزیع شد.CTCA رادرمقایسه بایک الگوریتم بهینه بررسی می کنیم که این الگوریتم یک تابعی ازطیف های مکاتباتی وارتباطی نودها و تراکم نود می باشد.

Cooperative topology control with adaptation for improved lifetime in wireless ad hoc networks

Abstract:

Topology control algorithms allow each node in a wireless multi-hop network to adjust the power at which it makes its transmissions and choose the set of neighbors with which it communicates directly, while preserving global goals such as connectivity or coverage. This allows each node to conserve energy and contribute to increasing the lifetime of the network. Previous work on topology control has largely used an approach based on considering only the energy costs across links without considering the amount of energy available on a node. Further, previous work has largely used a static approach where the topology is determined at the beginning of the network’s life and does not incorporate the varying rates of energy consumption at different nodes. In this paper, we address these weaknesses and introduce a new topology control algorithm that dynamically adapts to current energy levels at nodes. The algorithm, called Cooperative Topology Control with Adaptation (CTCA), employs a game-theoretic approach that maps the problem of maximizing the network’s lifetime into an ordinal potential game. This allows a node running the CTCA algorithm to make a sacrifice by increasing its transmission power if it can help reduce energy consumption at another node with a smaller lifetime. We prove the existence of a Nash equilibrium for the game. Our simulation results indicate that the CTCA algorithm extends the life of a network by more than 50% compared to the best previouslyknown algorithm.

لینک مقاله اصلی:

https://ieeexplore.ieee.org/document/6195667/

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب