جزئیات محصول
تاریخ انتشار: 17 آگوست 2018
دسته بندی:

لیست پروژه های اخیر انجام شده به شرح زیر است

 • پروژه ریاضیات پیشرفته در مورد حل ODE ها (همراه با مقاله)
 • پروژه ریاضیات پیشرفته در مورد حل PDE ها (همراه با مقاله)
 • محاسبه تبدیل فوریه همراه با GUI
 • حل معادلات جزئی دو بعدی بیضوی
 • محاسبه ریشه دوم ماتریس (جذر ماتريس)
 • میانگین هندسی دو ماتریس
 • حل انواع معادلات دیفرانسل
 • حل انواع دستگاه معادلات
 • حل معادله دیفرانسیل درجه ۲ با سری تیلور
 • حل معادله دیفرانسیل درجه ۲ با روش رانگ کوتا
 • درونیابی بروش تفاضل پیشرو و پسرو
 • محاسبات آماری مانند برازش منحنی، محاسبه مد، میانه، میانگین هندسی، میانگین حسابی، میانگین هارمونیکی، توزیع فراوانی، هیستوگرام، چارک، دهک و انحراف استاندارد
 • محاسبه نرم و نرم ۲ ماتریس ۲-norm
 • بسط توابع با سری تیلور
 • ریشه معادله به روش نابجایی )همراه با GUI)
 • مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی یک بعدی
 • مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی دو بعدی
 • شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب زدایی گیاه، حل معادلات PDE
 • پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات خطی
 • حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal
 • حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزيه QR، SVD و Ortho
 • حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ILU(0) و پیش شرط D-ILU)
 • بررسی روش های انتگرال گیری عددی به کمک متلب
 • محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض
 • حل دستگاه به روش دولیتل doolittle، کروت crout و چولسکی cholsky
 • بدست آوردن دماس صفحه L شکل آلومینیومی در حالت پایا و  ناپایا به روش forward
 • بدست آوردن مقادیر ویژه به روشjacobi
 • حلمعادله واندر پل Van der Pol equation
 • حل معادلهٔ برگرز Burgers equation
 • حل معادله transport equation
 • حل معادله نفوذ  Diffusion equation
 • حل معادله حرارت heat equation
 • حل معادله Mathieu
 • کوچک‌ترین مضرب مشترک(ک م م) و بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک (ب م م)
 • درون یابی اسپیلان مرتبه دو و سه (cubic Spline)
 • حل معادلات دیفرانسل به روش رانگ – كوتا – نيشتروم (Runge-Kutta-Nystrom)
 • حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا
 • حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا
 • حل عددي معادله انتگرال ولترا Volterra (به همراه مقاله)
 • درون یابی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation
 • حل معادله معادله فرارفت  advection equation به انواع روش ها
 • درونیابی Quadric spline در دو حالت ۲ نقطه ای و ۳ نقطه ای
 • مقادير ويژه و بردار ويژه ماتريس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و …
 • حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
 • مقادیر ویژه ماتریس به روش ژاکوبی
 • حل معادله آونگ ساده با اویلر
 • حل معادله موج به روش لکس فردریک Lax-Friedrichs Method
 • حل معادله حرارت دوبعدی در یک صفحه به روش اجزا محدود و مقایسه با حل تحلیلی
 • حل عددی انتقال حرارت در یک قطاع
 • رسم میدان‌های جهت برای یک معادله دیفرانسیل به روش همشیب isocline
 • رسم گوی در فضای متریک با برنامه نویسی
 • رسم چنبره
 • روش کالوکیشن گسسته برای جل معادلات انتگرال دیفرانسیل فردهلم با هسته من
 • شبیه سازی فیلتر چبی شف با استفاده از نرم افزار متلب
 • الگوريتم خط برزنهام (Bresenham)

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد