15000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 1049 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 1MB
فایل راهنما: ندارد
بسته نصبی: ندارد
امکانات: شامل فایل pdf مقاله لاتین و فایل word ترجمه فارسی (8 صفحه)
تاریخ انتشار: 07 نوامبر 2018
دسته بندی: ,,

تبلیغات

مدل قیمت گذاری بر حمل و نقل دریایی- زمینی کانتینر در خط یکطرفه O-D

چکیده: در مدیریت حمل و نقل دریایی- زمینی داخلی کانتینر مسئله قیمت گذاری پویا در موقعیت های نامشخص شامل تضادهای معنادار در عرصه سود و رقابت با اپراتور حمل و نقل چند کاره می باشد.

این مقاله بر پایه تئوری مدیریت درآمد و اشکال حمل و نقل دریایی- زمینی داخلی به توسعه دو مرحله از مدل بهینه در یکپارچه سازی قیمت گذاری پویا و تخصیص خط مقصد نهایی می پردازد. مرحله اول شامل در نظر گرفتن تخصیص طولانی مدت در بازار قرارداد و مرحله دوم شامل قیمت گذاری پویا در بازار آزاد می باشد. به دلیل ویژگی های خطای آماری و تقاضای نامشخص روش برنامه ریزی شانس توقف و مدل بهینه سازی قدرتی در حل مدل ها استفاده می شوند. با شبیه سازی امکان اجرا و بهره وری مدل ها و الگوریتم های پیشنهادی قابل مشاهده هستند.

کلمات کلیدی: حمل و نقل یکپارچه، قیمت گذاری پویا، مدیریت درآمد، کانتینر، حمل و نقل دریایی- زمینی، مدل بهینه.

معرفی

به دلیل بهره وری مطلوب، سرعت زیاد، ظرفیت بالا، آلودگی و هزینه کم و دیگر امتیازات برجسته حمل و نقل دریایی- زمینی داخلی کانتینر مدل مورد توجه در سیستم حمل و نقل یکپارچه طرح ملی ” دوازدهمین پنجساله” است. سازمان های وابسته مانند دولت، راه آهن، بنادر و شرکت های حمل و نقل دریایی با توجه به جنبه های سیستم مدیریتی، عملکرد سازمانی و زیرساختی به طور فعال پیشرفت ها و همسان سازی هایی در حمل و نقل دریایی- زمینی داخلی کسب کرده اند. به همین دلیل توسعه محیطی و تکنیکی حمل و نقل داخلی به تدریج افزایش یافته و تقاضای بازار با ویژگی های متمایز با ایجاد چالش های بزرگ در MTO رشد خواهند یافت.

حمل و نقل دریایی- زمینی داخلی کانتینر شامل ویژگی های خاصی از به کار گیری تئوری مدیریت درآمد می باشدو این ویژگی ها شامل ثابت بودن ظرفیت حمل و نقل در یک دوره زمانی، خدمات حمل و نقل قابل دخیره نبوده اما پیش فروش می شوند. هزینه ثابت زیاد و هزینه سود حاشیه کم است. تقاضای بازار تفکیک پذیر اما فرار است. بنابراین به کارگیری ایده های مدیریتی درآمد در این نمونه از سیستم حمل و نقل امکان پذیر هستند. چگونگی استفاده از تئوری مدیریت درآمد در پاسخ به انعطاف پذیری تغییرات در تقاضای بازار داخلی و افزایش بهره وری و تأثیر حمل و نقل تصمیمات مهمی هستند که به گسترش و بقای آینده MTO بستگی دارد. محققین وطنی همانند بورسیه های خارجی تحقیقاتی در زمینه مدیریت درآمد در سیستم حمل و نقل انجام داده اند. ها * به مطالعه استراتژی های کنترل در یک شرکت حمل و نقل دریایی با استفاده از درآمد حاشیه مورد انتظار و مدل صلیبی ترشولد پرداخته است. فنگ* مسئله تخصیص بهینه خطوط کشتیرانی کانتینر با منابع خاص پرداخته است که شامل هزینه تخصیص یک کانتینر خالی و مدل برنامه نویسی ریاضیاتی با هدف افزایش سود عملکرد شرکت های کشتیرانی، ظرفیت بارگیری اضطراری، تقاضای کانتینر و تهیه کانتینر های خالی می باشد. سباستین * به مطالعه رزرو در کشتیرانی های مجزا پرداخته و مدل های کمیتی تخصیص خط کشتیرانی با احتمالات انتقال در چند بخشی ها و چند ریشه ای ها را پایه گذاری کرده است که حاصل شبیه سازی شبکه های موقعیت های متفاوت و برقراری ورودی برای تعیین استراتژی بهینه رزرو در شرکت های کشتیرانی می باشد. پو* سری مدل های ریاضیاتی بر پایه مسئله تخصیص خط کشتیرانی کانتینر با برنامه نویسی تصادفی و روش های برنامه نویسی پویا در تز دکترای خود بنا نهاده است و به حل مدل های برنامه نویسی تصادفی و مدل های بهینه قدرتی پرداخته است.

یانگ* تحقیق کمیتی بر روی قیمت گذاری کانتینر کشتیرانی داشته است و مدل قیمت گذاری با هدف افزایش درآمد مورد انتظار بنا نهاده که نیازمند تابعیت از توزیع پویزن* و قیمت محموله کشتی همراه با تابعیت از توزیع تشریحی و سپس به دست آوردن معادله قیمت گذاری بهینه و تحلیل قیمت می باشد. رن* در تز فوق لیسانس خود به مطالعه مسئله قیمت گذاری حمل و نقل کانتینر در راه آهن چین بدون در نظر گرفتن تخصیص کانیتنر خالی پرداخته و مدل قیمت گذاری ارائه داده که در آن هزینه های حمل و نقل، تفاوت ارزش محموله کشتی، نرخ محموله و تغییرات ابتدایی در قیمت گذاری بهینه و افزایش درآمد مورد انتظار را تحلیل کرده است.

همانطور که در بالا دیدید تمامی تحقیقات موجود از جنبه تصمیم گیری فقط بر یک نمونه از حمل و نقل در مدیریت درآمد توجه داشته است. (دریا یا راه آهن) و تحقیق بر مدیریت درآمد در حمل و نقل دریایی- زمینی کانتینر و تصمیم گیری تخصیص و قیمت گذاری پویا هنوز نادر است. این مقاله بر پایه ویژگی های سازمانی و تجاری حمل و نقل دریایی- زمینی کانتینر، استراتژی قیمت گذاری با تخصیص منابع همراه با در نظر گرفتن تفاوت های قیمتی میان قرارداد فروش و فروش آزاد را همانند قیمت گذاری پویا در طی دوره فروش آزاد از دیدگاه MTO یکپارچه می سازد و مدل قیمت گذاری بنا می نهد که بر پایه مدیریت درآمد برای پربار کردن تئوری و تمرین در مدیریت درآمد  در این سیستم حمل و نقل بوده و ابزار تصمیم گیری خاصی برای مدیریت عملکرد فراهم می سازد.

Dynamic Pricing Model of Container Sea-Rail Intermodal Transport on Single OD Line

لینک مقاله اصلی:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157066721160216X

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب