15000 تومان
افزودن به سبد خرید
0 فروش 728 بازدید
جزئیات محصول
تعداد قسمت: 1
پسوند فایل: zip
حجم فایل: 1MB
فایل راهنما: ندارد
بسته نصبی: ندارد
امکانات: شامل فایل pdf مقاله لاتین و فایل word ترجمه فارسی (12 صفحه)
تاریخ انتشار: 02 نوامبر 2018
دسته بندی: ,,,

تبلیغات

سيستم ايمني مصنوعي در مقابل گرماي تركيبي پخش باراقتصادي

چكيده:

اين مقاله درمورد الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي براي حل تركيب گرما و توان در مسئلهED (پخش باراقتصادي)ميباشد.ايمني مصنوعي بر اساس مديريت كلوني،ابزار منطبق با كلوني تغييرفوق العاده،سن (كاركرد)عمگرها وانتخاب رقابتي مي باشد. پيشنهاد الگوريتم توضيحي است براي تست يك سيستم ونتايج مقايسه شده با بهينه سازي ذرات معلق (PSO) ،برنامه ريزي با سير تكاملي(EP) مي باشد.

واژه هاي كليدي: همانندي ،گرماي تركيبي و توان،پخش بار اقتصادي ،ايمني مصنوعي سيستم و انتخاب مديريت كلوني

مقدمه:

موضوع بهره برداري اقتصادي براي يك سيستم قدرت، از نرخ هاي تعيين شده به وسيله ارگانهاي دولتي و اهميت صرفه جويي در سوخت، شركت هاي برق را جهت حصول حداكثر بازدهي ممكن، تحت فشار قرار مي دهد .بازده حداكثر، هزينه يك كيلو وات ساعت تحويلي به مصرف كننده و هزينه مربوط به شركت تحويل دهنده آن كيلو وات ساعت را، عليرغم افزايش نرخ سوخت، دستمزد، ملزومات و تعمير و نگهداري حداقل مي كند.

اقتصاد بهره برداري شامل توليد، انتقال و توزيع توان به دو بخش تقسيم مي شود .يك بخش، در مورد حدا قل نمودن هزينه توليد بحث مي كند كه پخش بار اقتصادي نام دارد. بخش ديگر، در مورد حداقل نمودن تلفات توان تحويلي به مصرف كننده ها بحث مي كند .براي هر شرايط بار پيش ببني شده، پخش بار اقتصادي توان خروجي هر نيروگاه و نيز هر واحد مولد در داخل يك نيروگاه را تعيين مي كند؛ بطوريكه كه هزينه كلي سوخت مورد نياز براي تامين بار سيستم را حداقل نمايد.

براي پاسخگويي به تقاضاي بار موردنيازدر حداقل هزينه عملياتي در حين برابري همه واحد ها با توجه به محدوديت ها روش PSO كه بهينه سازي و ازدحام ذرات تصادفي مبتني بر جمعيت است،پيشنهاد شده است كه يكي از روشهاي بهينه سازي بوده واز الگوريتم شبيه سازي آن به عنوان عملكرد اجتماعي وبقاي اصلح فرد استفاده مي شود ،بدين صورت كه درPSO از توابع گوسي وتوابع توزيع احتمال براي محاسبه توابع غير خطي استفاده مي شود.از آنجا كه دربهينه سازي سيستم قدرت گرما را به عنوان يك تابع غير خطي مي توان درنظر گرفت،واز آنجا كه تبديل سوخت فسيلي به الكتريسيته يك فرآيند ناكارآمد است حتي مدرن ترين دستگاه هاي باز يافتي تركيبي باز دهي آن ها %۵۰تا %۶۰است.

بيشترين انرژي تلف شده در پروسه تبديل گرما است. به منظور پوشش دادن واستفاده بهينه از اين گرما،گرماي تركيبي به عنوان توليد همانندي معروف است كه در مقايسه با ديگر اشكال توان گرمايي تركيب شده بازدهي بسیاربالا وگازگلخانه اي كمتري دارد.اخيراً واحد هاي توليد همانندي به صورت گسترده اي در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.ظرفيت توليد گرما در واحدهاي توليدي همانندي به توليد برق و برعكس بستگي دارد.وابستگي دوجانبه گرما وانرژي پيچيدگي را در ادغام واحدهاي توليد بر انرژي به همراه دارد.

Artificial immune system for combined heat and power economic dispatch

Abstract

This paper presents artificial immune system algorithm for solving the combined heat and power economic dispatch problem. Artificial immune system is based on the clonal selection principle which implements adaptive cloning, hypermutation, aging operator and tournament selection. The proposed algorithm is illustrated for a test system and the test results are compared with those obtained from particle swarm optimization and evolutionary programming.

لینک مقاله اصلی:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061512002062

افزودن به سبد خرید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب