جزئیات محصول
تاریخ انتشار: 26 آگوست 2018
دسته بندی:

عملکرد و راندمان یک واحد نیروگاه گازی در یک واحد پالایش گاز طبیعی را می توان با یکپارچه سازی حرارتی این واحد، به یک سیستم تولید همزمان کار و حرارت بهبود بخشید. در این حالت از حرارت خروجی توربین گاز با سوخت گاز طبیعی به منظور تولید بخار در یک بویلر بازیاب استفاده می گردد. بخار خروجی از این بویلر بازیاب به سه منظور استفاده می گردد. بخشی از بخار وارد یک توربین بخار شده و برق تولید می نماید. حرارت خروجی از کندانسور این توربین بخار برای تولید آب گرم به منظور استفاده در پالایشگاه گاز استفاده می گردد. بخش دوم بخار تولید شده در بویلر بازیاب به منظور پالایش گاز طبیعی، مستقیماً وارد پالایشگاه می گردد. بخش سوم بخار خروجی از بویلر بازیاب وارد یک چیلر جذبی شده و تولید سرما می کند سرمای تولیدی در این چیلر جذبی به منظور خنک سازی هوای ورودی توربین گاز در حدود دمای ۵+ درجه سانتیگراد استفاده می گردد.این امر باعث می شود که راندمان سیکل گازی با کاهش دمای هوای ورودی طور محسوسی افزایش می یابد. هدف اساسی از انجام این پایان نامه مدل سازی جرمی و ترمودینامیکی یک سیستم یکپارچه سازی حرارتی یک نیروگاه گازی واحد پالایش گاز طبیعی و یک سیستم تولید همزمان می باشد.از این مدل سازی به عنوان پایه ای برای طراحی سیستم فوق ذکر استفاده می شود.تعداد زیاد پارامتر های طراحی در این سیستم یکپارچه این الزام را ایجاد می نماید که یک مطالعه پارامتری مفصل به منظور بررسی هر یک از این پارامترها به روی سیستم یکپارچه انجام گیرد.همچنین به دلیل وجود تجهیزات و سیال های عامل گوناگون، مدل سازی جرمی و ترمودینامیکی سیستم ذکر شده نسبتا پیچیده باشد. شبیه سازی این سیستم در محیط نرم افزارEES  و یا Matlab انجام خواهد گرفت. همچنین به منظور بررسی تاثیر هر یک از پارامتر های سیستم و بررسی عملکرد سیستم، یک مطالعه پارامتریک مفصل انجام خواهد گرفت.

اریکسون (سال ۱۹۹۹) عملکرد ARS آب آمونیاک با نیروی گرمای اتلاف شده را در تصفیه نفت تحلیل کرد. سردکننده جذبی از راکتور برون ریز اصلاح کننده انرژی اتلاف شده را احیا می کند و ۲۹۸ کیلووات از سردکننده برای سرد کردن واحد گوگردزدایی، گاز اصلاح شده غنی از هیدروژن را برای گوگردزدایی نفت استفاده کرده است که احیای ۶۴۰۰۰ بشکه از تولید هر سال مایع هیدروکربن را ممکن ساخته است و ۶۳۰کیلو وات اضافی سردکننده برای دیگر کاربردهای سردکننده تولید شده است(۱) .

عامری و حجازی (سال ۲۰۰۴) درخاورمیانه، دمای بالا و رطوبت نسبی نیروی خروجی توربین گاز و بازده انرژی را که تحت تاثیر قرار می دهد بررسی کرده اند و خنک سازی هوایی توربین های گازی بازده انرژی برنامه های سه گانه چرخه ترکیب شده بهبود یافته است.عامری و حجازی   برآورد کردند که در  ۱۷۰ واحد توربین گاز که با ظرفیت ۹۵۰۰ مگا وات موجب از دست رفتن تقریبا ۱۹۰۰ مگا وات انرژی به دلیل بالا رفتن دما در تابستان در ایران می شود. علاوه براین یک تحلیل اقتصادی درباره سردکننده های جذبی که با گرمای اتلاف شده در چابهار ایران کار می کنند نشان داد که با استفاده از خنک کننده های جذبی می توان سالانه ۱۴۰۰۰مگا وات نیروی برق اضافی با نرخ بازگشت ۲۳درصد تولید کرد(۲) .

داوود (سال ۲۰۰۵ ) تقریبا ۲۰% افزایش تولید نیرو هنگام استفاده از خنک کننده های جذبی برای خنک کردن هوای درونی توربین گاز در عمان را گزارش کرده است(۳) .

آقایان ونج و دنج( سال ۲۰۰۶) وضعیت تکنولوژی های سرمایشی مختلف که با گرما فعال می شوند را به طور جامع برای برنامه های CCHP کلی بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیدند برنامه های CCHP با محوریت جذب سرما، تکنولوژی صنعتی کاملی هستند (۴) .

مرتضوی ( سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰) کاربرد برنامه همزایش با بکارگیری تکی و دو وجهی H2O و خنک کننده های جذبی LiBr که با گرمای اتلاف شده توربین های گازی کار می کنند را مورد بررسی قرار داد تا آب تولیدی را در کارخانجات  تولید هوا و گاز طبیعی مایع سرد کند.چنین سردکننده هایی برای سردکردن پروپان پس از دستگاه تقطیر و یا  کاهش فشار دستگاه تقطیر در چرخه پروپان با سرد کردن آب استفاده می شود.مرتضوی، با استفاده از مدل شبیه سازی فرایند کارخانجات APCI LNG متوجه شد که برنامه همزایش فوق ،ضریب عملکرد و ظرفیت سردکنندگی را به ترتیب ۱۳ و ۲۳ درصد افزایش داده است.علاوه بر این با کاهش دمای دستگاه تقطیر و زیر سوپر هیت کردن سرد کننده آب ، فشار دستگاه تقطیر و حجم کار کمپرسور و نیاز کمپرسور بخار متناظر ۲۷% و ۳۵ تن /ساعت کاهش می یابد.با ترکیب دو گزینه، ظرفیت سردکنندگی پروپان و چرخه بازده به ترتیب ۲۳ و ۶۸ درصد افزایش می یابد(۵) .

خلیک( سال ۲۰۰۹) تحلیل ترمودینامیکی از یک سیستم سه گانه را انجام داده است، او پی برد که ۸۰ درصد اتلاف انرژی در احتراق و فرایند های تولید بخار اتفاق می افتد.او همچنین مشاهده کرد که نسبت فشار کمپرسور و دمای هوای ورودی توربین در تمام سیستم به طرز موثری بر اتلاف انرژی تاثیر دارد(۶) .

آقایان سانجای و پاراسد( سال ۲۰۰۹ ) عملکرد توربین های گاز MS9001 GE برای گزینه های مختلف سردکنندگی را با استفاده از گرمای اتلافی توربین های گاز که خود گاز مصرف می کنند، بررسی کرده اند.آنچه بدست آمد این است که برنامه سردکنندگی بخار درونی بازده مصرف بالای سوخت و بهبود نسبت نیرو به گرما در نسبت فشار کمپرسور داده شده تامین می کند.(۷) .

آقایان فومو و چامارا)سال ۲۰۱۰) اهمیت ذخیره اولیه انرژی بجایSEC به عنوان پارامتر وابسته هزینه سوخت مورد توجه قرار داده اند که در کارخانجات پردازشی برای تعدیل اقتصادی سیستمCCHP قابل قبول است.آنها ارتباطات ریاضی را فرمول گذاری کرده اند  و موقعیت های اجراییCCHP بهینه برای بهبود مصرف اولیه انرژی بر مبنای مولفه های تبدیل انرژی مکان به منبع را پیشنهاد کردند(۸).

کاوادیاس( سال ۲۰۱۰)روش شناسی الگوریتم محوری برای طراحی کارخانه سه گانه و یک مدل فراگیر برای بررسی اثر پارامترهای اجرایی و ساختارهای تعرفه انرژی در امکان سرمایه گذاری برای برنامه های سه گانه مشابه را ارائه داده است(۹) .

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد