روش نوینی جهت شمارش سلول های سفید خون با استفاده ازشبکه عصبی (سيستمهاي شبكه عصبي مصنوعي) و پردازش تصویر

خلاصه

بسیاری از بیماری ها و یا راه درمان آنها از طریق سلول های خونی وشمارش تعداد آنها قابل تشخیص است. راه های مختلفی برای شمارش تعداد سلول های خونی وجود دارد. روشی که در این مقاله پیشنهاد می شود بر اساس شبکه است

 

مقدمه:

در يك آزمايش شمارش سلولهاي خون (CBC) بر اساس مقدار هموگلوبين  يا تعداد مي‌توان به كمخوني پي‌برد. آزمايش شمارش سلولهاي خون توسط دستگاه شمارنده سلولها (Cell Counter) انجام مي‌شود. اين دستگاه به اين شكلي عمل مي‌كند كه مقدار كمي از خون لخته نشده بيمار در ظرفهاي مخصوص نمونه آن قرار داده مي‌شود و دستگاه به صورت كاملا اتوماتيك اين نمونه را بررسي و گزارش نتايج را به صورت چاپ شده يا منتقل شده به رايانه تحويل مي‌دهد. در گزارشهاي اين دستگاه‌ها حتي در موارد قديمي معمولا بيش از ۱۰ شاخص خوني، اندازه گيري شده است. از موارد معمول اين شاخصها تعداد گلبولهاي قرمز (RBC)، تعداد گلبولهاي سفيد (WBC)، تعداد پلاكتها (PLT)، هموگلوبين (HGB)، هماتوكريت(نسبت حجم گلبولهاي قرمز به حجم خون) (Hematocrit – HCT)، شاخص اندازه سلولها (Mean Corpuscular Volume – MCV )، شاخصهاي رنگ سلول (MCHC و MCH) و شاخص پركندگي اندازه گلبولهاي قرمز (Red cell Distribution width – RDW) مي‌توان نام برد.

 

نتایح بدست آمده

در پژوهش حاضر، علاوه بر روش شبکه عصبی (CNN)، روش های دیگر کلاسه بندی از جمله SVM و PCA نیز مورد برسی قرار گرفته است که نتایج آنها در جداول مقاله آمده است

بررسی نتایج نشان میدهد استفاده از روش کلاسه بندی شبکه عصبی پاسخ مناسب تری را بریا شمارش سلولل ها بدست می دهد و عملکر بهتری در مراحل تست و اعتبار سنجی دارد

 

جهت دریافت مقاله + ترجمه تماس بگیرید: admin @ matlab360.ir

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد